Soft No R

System Soft-No-Rwatch-green-soft-no-r

Główna zasada działania medium Filtersorb SP3 jest dosyć prosta. Filtersorb SP3 działa jak katalizator poprzez
przyspieszenie przemiany wapnia i magnezu w nieszkodliwe składniki mineralne "nano cząstki aragonitu". Gdy doprowadzona woda trafia do zbiornika uzdatniacza, ciśnienie wody "przeciąga" wodę przez katalityczne medium Filtersorb SP3, które następnie działa jako katalizator "wyciągając" twarde minerały wapna i magnezu a następnie zamieniając je w nano cząsteczki. Uzyskane nano cząsteczki przepływają przez system instalacji wodnej nie "przyczepiając" się do ścian rur, mocowań, zaworów oraz elementów grzewczych. Dodatkowym benefitem jest również fakt, iż istniejący kamień, który osadził się wcześniej, również zostaje rozpuszczony i wypłukany w przeciagu kilku tygodni. W ciągu tego czasu możemy zaobserwować większy poziom wapnia, ponieważ system rur, zasobniki wody, grzałki będą czyszczone. Jest to efekt prawidłowy.

Bardzo ważną informacją jest fakt, że woda uzdatniana typowymi zmiękczaczami jonowymiennymi jest pozbawiona wapnia i magnezu. Na każdy jon wapnia i magnezu usuniętego z wody wchodzą po dwa jony sodu. Woda z tak dużą zawartości sodu wyższego rzędu jest szkodliwa dla ludzi z chorobami wieńcowymi i nie powinna być spożywana.
Nasz system Softnor nie zmienia skladu chemicznego wody.

softnor_s_600

Rozwój Filtersorb SP3 - bezsolnego medium i bezpiecznego dla środowiska system zaprojektowany jest przez firmę Watch Water Germany aby służyć jako alternatywa dla komercyjnych zmiękczaczy wody oraz kontrolowania poziomu osadów. Ponieważ komercyjne zmiękczacze wody podczas procesu regeneracji uwalniają sód do ścieków. Wiele europejskich przedsiębiorstw staneło przed problemem wysokich opłat za pozwolenia na odprowadzanie ścieków, potrzebna była alternatywa. Kolejnym powodem rozwoju Filtersorb SP3 było zwiększające się zaniepokojenie europejskich agencji sanitarnych oraz badawczych, które zauważyły że poprzez używanie domowych filtrów do wody w krajach drugiego oraz trzeciego świata, wapno oraz magnez zostaje usuwany z wody pitnej powodując poważne problemy zdrowotne (poprzez niedobór tych życiodajnych minerałów oraz nadmiar sodu) Medium filtersorb SP3 zaprojektowany i wykonany przez firmę Watch Water stanowi rozwiązanie dla obu problemów i jest krokiem milowym na rynku uzdatniaczy wody zarówno dla klientów indywidualnych jak i rynku komercyjnego. Stał się również sprawdzoną alternatywą dla komercyjnych oraz domowych zmiękczaczy wody.

Przejdź do specyfikacji

przed po

Element przed stosowaniem systemu Soft No R        Tak wygląda po 90 dniach stosowania Soft No R

Przejdź do specyfikacji