Filtry mechaniczne

Filtracja mechaniczna


rura_wodocigowa.1 Pierwszym, najważniejszym element filtracji oraz zabezpieczeniem instalacji jest filtr cząstek stałych, potocznie nazywany filtrem mechanicznym. Jego zadaniem jest wychwycenie z wody czastek zanieczyszczeń stłaych, takich jak piasek, muł, blaszki rdzy oraz innych nierozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń.

Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego w jakim stanie są rury, którymi transportowana jest woda do naszych domów. Zanieczyszczenia stałe mają degradujący wpływ na urządzenia oraz armaturę.

Filtry mechaniczne dzielimy na trzy grupy.

Pierwszym najczęściej spotykanym rodzajem filtrów są korpusy narurowe z wymiennymi wkładami filtrującymi

Drugą grupą filtrów są urządzenia narurowe z płukaniem wstecznym ze stałą siatką filtracyjną wykonaną z poliestru lub stali nierdzewnej przystosowaną do wielokrotnego czyszczenia i płukania. Zanieczyszczenia stałe gromadzą się na dnie korpusu i potem poprzez płukanie wsteczne zostają wydalone na zewnątrz.

Trzecią grupę filtrów mechanicznych stanowią zbiorniki ciśnieniowe wypełnione materiałem filtracyjnym, które okresowo poddawane są płukaniu wstecznemu w celu odprowadzenia zanieczyszczeń oraz wypłukaniu złoża. Materiałem filtrującym jest kwarc, antracyt lub inne specjalne złoża.

Czytaj więcej