Odżelaziacze / odmanganiacze

Odżelazianie i odmanganianie


wodaŻółtobrązowe odbarwienia na armaturze, cierpki, metaliczny smak wody i żółte odbarwienia na praniu wskazują, że woda zawiera w sobie duże, ponadnormatywne ilości żelaza i manganu.

Problem przekroczonych parametrów żelaza i manganu prawie zawsze występuję przy budowie własnego ujęcia wody. Żeby wyeliminować z wody nadmiar żelaza i manganu, należy dobrać odpowiednią stację odżelaziająco - odmanganiającą. Na dobór odpowiedniego systemu ma wpływ dużo czynników. Pierwszą i najważniejszą rzeczą, jest wykonanie badań fizykochemicznych wody. Dzięki temu badaniu wiemy o ile przekroczone są dopuszczalne normy stężeń pierwiastków w wodzie.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia ilość żelaza w wodzie nie może być większa niż 0,2 mg Fe/l, a manganu - 0,05 mg Mn/l. Woda, która spełnia te wymagania, jest nie tylko bezpieczna dla naszego zdrowia, lecz także nie szkodzi instalacji i urządzeniom do niej podłączonym.